اهتمام برای ایجاد مراکز فرهنگی در بلوار پیامبر اعظم(ص)

شهردار قم گفت: بلوار پیامبر اعظم(ص) یک بلوار هویتی در شهر قم است و شهرداری برای شکل‌گیری مراکز فرهنگی در آن حمایت‌های لازم را از خیرین انجام می‌دهد.

به نقل از روابط عمومی شهرداری قم ، دکترسید مرتضی سقائیان‌نژاد با اشاره به حمایت شهرداری از شکل‌گیری موسسه فرهنگی حضرت خدیجه(س) در بلوار پیامبر اعظم(ص)، اظهار داشت: حمایت از ایجاد مراکز فرهنگی در این بلوار از سیاست‌های مدیریت شهری است.

شهردار قم با اشاره به اینکه شهرداری‌ها در حوزه فرهنگ وظایفی به عهده دارند، افزود: یکی از دغدغه‌های مهم مقام معظم رهبری در شرایط کنونی مقوله فرهنگ است.

سقائیان‌نژاد ادامه داد: در راستای این دغدغه مقام معظم رهبری، یکی از اهداف ما در شهرداری قم اقداماتی است که می‌تواند برای مقوله فرهنگ نقش مولد ایفا کند.

وی با اشاره به اینکه مراکزی مانند موسسه فرهنگی حضرت خدیجه(س) یک مولد فرهنگی محسوب می‌شوند، گفت: شهرداری با تصویب شورای اسلامی شهر قم زمینی به این موسسه اختصاص داد و قرار است در مراحل خاکبرداری هم برای ساخت موسسه نقش ایفا کنیم.

شهردار قم ایجاد فضای فرهنگی در بلوار پیامبر اعظم(ص) را دغدغه مدیریت شهری دانست و ادامه داد: یکی از سیاست‌ها ایجاد زائر سراهایی در بلوار پیامبر اعظم(ص) است تا هم تسهیلاتی برای زائران فراهم شده و هم زمینه‌ای برای ایجاد شناخت بهتر بزرگان دینی به وجود بیاید.