درموضع‌گیری‌های سیاسی مصالح کشور لحاظ شود

مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری قم گفت: در شرایط فعلی بیش از هر چیز نیازمند نقد منصفانه و موضع‌گیری‌های سیاسی در چارچوب منافع و مصالح کشور هستیم.

به نقل از ایرنا قم ، وی بیان کرد: همان‌گونه که رییس جمهوری بارها از نقد استقبال کرد، به‌طور حتم انتقاد منصفانه و واقع بینانه مساله ای ضروری است اما اگر در کنار انتقاد، راهکار و پیشنهاد سازنده نباشد، دیگر نامش انتقاد نیست.

وی افزود:‌ در ادامه این روند، به سمت تخریب و تخطئه می‌رود که در تعارض با منافع ملی و مصالح کشور است و دلسوزان انقلاب و نظام همواره از این شیوه پرهیز دارند.

وی ادامه داد: رهبر معظم انقلاب نیز در دیدار با اعضای ستاد ملی مقابله با کرونا، انتقاد را متفاوت از هتک حرمت دانستند و اهانت به رییس‌جمهوری و سران دیگر قوا را صراحتاً تقبیح و مغایر با قواعد شرعی برشمردند بنابراین لازم است رهنمود ایشان سرلوحه همه فعالین سیاسی و اجتماعی باشد.

بابایی گفت: در شرایطی که شدیدترین هجمه‌ها و تحریم‌های گسترده بر کشور تحمیل‌شده و به معنی واقعی در جنگ اقتصادی و روانی دشمن هستیم، ویروس کرونا نیز زندگی مردم و اقتصاد ما را تحت تأثیر قرار داده و آن را با مشکلاتی مواجه کرده است؛ در چنین فضایی ضروری است اتحاد، انسجام درونی و یکپارچگی میان خود را تقویت کنیم تا بتوانیم با بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های داخلی بر دشمن غلبه و از مراحل سخت عبور نماییم.

وی بیان کرد: آرامش کشور در فضای همدلی و مفاهمه و داشتن امید به آینده حفظ می‌شود و لازم است این مهم موردنظر همگان باشد تا با پرهیز از طرح برخی مطالب حاشیه‌ای به پیشرفت کشور و موفقیت نظام اسلامی در همه ابعاد کمک کنیم.

وی ادامه داد: در اصل ۱۱۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح‌شده است که پس از رهبر معظم انقلاب، رییس جمهور عالی‌ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می‌شود، بر عهده دارد و از آنجا که رییس جمهور با اکثریت مطلق آراء انتخاب می‌شود و حکم او توسط رهبر معظم انقلاب تنفیذ می‌گردد، در برابر امانتی سنگین قرار می‌گیرد که در همین رابطه ضرورت دارد تا همه جریان‌ها و گروه‌ها با حفظ وحدت، رییس جمهور را در انجام وظایف خطیری که برعهده دارد، یاری رسانند.