کشت پاییزه قم با توسعه نشا کاری انجام شد

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی قم گفت:‌ توسعه کشت نشایی راهکاری موثر برای کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی استان است و به همین دلیل کشت پاییزه در قم با توسعه استفاده از این نوع کشت اجرایی شد.

محمد علی سلامی بیان کرد: درکشت نشایی علاوه بر کمتر شدن مصرف آب،‌ طول دوره تولید محصولات نیز کاهش می‌یابد و این مساله عاملی موثر برای افزایش بازدهی کشاورزی استان در سال جهش تولید است.

وی افزود: در همین راستا توسعه نشا کاری در کشت پاییزه استان طی سال‌های اخیر مورد توجه کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی قرار گرفته که این موضوع با استقبال خوب کشاورزان قمی نیز همراه شده است.

وی ادامه داد: محافظت بهتر از گیاه به خصوص در ابتدای دوره رشد، مقابل تنش‌های محیطی و آفات از دیگر مزایای استفاده از کشت نشایی است که ضرورت به کارگیری آن را در کشاورزی استان برجسته می‌سازد.

سلامی با اشاره به این که کشت نشایی برای تولید بسیاری از محصولات کشاورزی قابل استفاده است، گفت: هم اکنون سطح وسیعی از مزارع پنبه قم با این روش کشت می‌شود که نتایج قابل قبولی نیز درپی داشته است.

وی بیان کرد:‌ بر اساس راهبرد تغییر الگوی کشت استان، استفاده از روش نشا کاری در تولید محصولات مختلف افزایش یافته و امکانات بیشتری برای تسهیل شرایط به کارگیری آن توسط کشاورزان قمی در مزارع فراهم می‌شود.

اراضی زراعی زیر کشت قم بیش از ۴۳ هزار هکتار است و با اجرای راهبرد تغییر الگوی کشت، محصولات این بخش ازنظر کمی و کیفی روند رو به رشدی دارد.

۳۲ هزار هکتار از مزارع استان به کشت گندم،‌ جو، کلزا و ذرت اختصاص‌یافته است که در تامین امنیت غذایی مهم‌ترین نقش را دارد.

همچنین در مزارع قم،‌ یونجه، پنبه، صیفی‌جات و محصولات دیگر به‌تناسب شرایط آب و هوایی مناطق مختلف استان کشت می‌شود و کشاورزان قمی مهارت بالایی در فرآیند تولید محصولات زراعی دارند.

هم‌اکنون از مجموع بیش از ۱۴ هزار بهره‌بردار قمی در حوزه کشاورزی، یک هزار و ۱۰۰ تن خانم هستند،‌ همچنین میزان متوسط تولید بخش کشاورزی استان قم در سال برابر ۸۰۵ هزار تن در زمینهٔ محصولات زراعی،‌ باغی،‌ دامی و شیلات است.

بیشتر بهره‌برداران بخش کشاورزی قم را روستاییان استان تشکیل می‌دهند به‌نحوی‌که کشاورزی به‌تنهایی ۴۵ درصد اشتغال روستاییان در بخش‌های مختلف استان را به خود اختصاص داده است./منبع : ایرنا