خیز بلند شهرداری قم برای مترو/درخواست انتشار ۲۰۰۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت قطار شهری

شهردار قم از درخواست انتشار دو هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت قطار شهری برای سال ۱۳۹۹ خبر داد.

سید مرتضی سقائیان نژاد در جلسه شورای اسلامی شهر قم با اشاره به مسئله تامین مالی پروژه متروی قم اظهار داشت: برای سال ۱۳۹۹ درخواست انتشار دو هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت قطار شهری به دولت اعلام می‌شود.

وی با اشاره به اینکه دولت و شهرداری در پروژه‌های قطار شهری شریک هم محسوب می‌شود افزود: ما باید تلاش کنیم مشارکت دولت در این پروژه‌ها به حداکثر برسد.

شهردار قم به انتقاد مطرح شده در خصوص قرار گرفتن نام پروژه منوریل در این درخواست اشاره کرد و گفت: هدف ما بالا بردن قدرت چانه‌زنی است چرا که این اعداد در دولت تعدیل خواهد شد.

شهردار قم در بخش دیگری از جلسه به مسئله لزوم مشارکت دولت در ایجاد زیرساخت‌های مدیریت پسماند اشاره کرد و اظهار داشت: در حال طراحی فرایندی هستیم که دولت در ایجاد دستگاه هاضم در قم وارد مشارکت با شهرداری شود.

وی با اشاره به اینکه شورای شهر باید در ریل گذاری این حرکت با شهرداری سهیم باشد افزود: هدف ما ایجاد فضایی برای جلب مشارکت از سوی دولت است./منبع: روابط عمومی شهرداری قم