حفظ سرمایه‌های ملی با رعایت مقررات ملی ساختمان

مدیر مرکز پدافند غیرعامل و مدیریت بحران شهرداری قم گفت: اجرای مقررات ملی ساختمان موجب می‌شود منافع ملی ناشی از حفظ و افزایش بهره‌وری از سرمایه گذاری‌های ملی و همچنین حفظ جان و منافع عمومی بهره‌برداران ساختمانها بر منافع سازمانی دستگاه‌های اجرایی و یا منافع ملت های محلی و همچنین منافع فوری سرمایه گذاران ترجیح داده شود.

به نقل از روابط عمومی شهرداری قم ، علی اکبر رحیمی با اشاره به ضرورت پدافند غیرعامل در تامین امنیت یک شهر و کشور، اظهار داشت: پدافند غیرعامل مجموعه‌ای از اقدامات غیر مسلحانه‌ای است که به کارگیری آن‌ها، موجب افزایش بازدارندگی، کاهش آسیب پذیری، ارتقاء پایداری ملی، تداوم فعالیت‌های ضروری و تسهیل مدیریت بحران در مقابل تهدیدها و اقدام‌های نظامی دشمن می‌شود.

به گفته مدیر مرکز پدافند غیرعامل و مدیریت بحران شهرداری قم اجرای الزامات و ملاحظات پدافند غیر عامل، موجب کاهش آسیب پذیری نیروی انسانی، ساختمان‌ها و تجهیزات حیاتی، حساس و مهم کشور در مقابل تهدیدات غیر طبیعی ایجاد شده توسط دشمن می‌شود.

رحیمی افزود: این امر، باعث تداوم اداره کشور و فعالیت ضروری و کاهش آسیب پذیری زیرساخت‌ها، تاسیسات، اماکن و تجهیزات مهم کشور در زمان وقوع تهدید می‌شود.

وی به ضرورت‌های پدافند غیرعامل در حوزه شهری هم اشاره کرد و گفت: در این راستا، ملاحظات معماری، سازه‌ای و تاسیسات مکانیکی و برقی در حوزه ساختمان و برنامه‌ریزی اقتصادی و مالی، به صورت میان رشته‌ای، مد نظر قرار می‌گیرد.