حال ۱۵۵ بیمار کرونایی در قم وخیم است

رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم گفت: در حال حاضر ۷۶۹ نفر بستری مشکوک به کرونا در بیمارستان ها بوده که حال ۱۵۵ نفر آنها وخیم است.

به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی قم ، محمدرضا قدیر با اذعان به اینکه در ۲۴ ساعت گذشته و منتهی به نوزدهم مهرماه ماه ۱۳۴ نفر در اورژانس مراکز درمانی قم با تشخیص احتمالی و مشکوک به کرونا پذیرش شده اند اظهار کرد: از بین این افراد ۸۶ بستری جدید در بخش ها و تحت نظر اورژانس بیمارستان صورت گرفته است.

وی بیان کرد: همچنین ۸۱ نفر از کل بیمارانی که طی روزهای گذشته بستری بودند ترخیص شده اند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم خاطرنشان کرد: در حال حاضر ۷۶۹ نفر بستری مشکوک به کرونا در بیمارستان ها بوده که حال ۱۵۵ نفر آنها وخیم است.