قوانین تشویقی برای نوسازی بافت‌های فرسوده اجرا نمی‌شود

شهردار قم با تاکید بر ضرورت شکل‌گیری مدیریت واحد در زمینه احیا و نوسازی بافت‌های فرسوده گفت: قانون‌هایی در زمینه تشویق به سرمایه‌گذاری در بافت فرسوده وجود دارد اما اجرا نمی‌شود. به گزارش قم نما به نقل از شهرنیوز، سیدمرتضی سقائیان‌نژاد با بیان اینکه بافت فرسوده قم بالغ بر هزار و ۷۰۰ هکتار است، اظهار […]

شهردار قم با تاکید بر ضرورت شکل‌گیری مدیریت واحد در زمینه احیا و نوسازی بافت‌های فرسوده گفت: قانون‌هایی در زمینه تشویق به سرمایه‌گذاری در بافت فرسوده وجود دارد اما اجرا نمی‌شود.
به گزارش قم نما به نقل از شهرنیوز، سیدمرتضی سقائیان‌نژاد با بیان اینکه بافت فرسوده قم بالغ بر هزار و ۷۰۰ هکتار است، اظهار کرد: چند نکته در مورد بافت فرسوده همچنان حل نشده است؛ مدیریت واحد در حوزه بافت فرسوده نداریم، راه و شهرسازی، بخش خصوصی، شهرداری و… در زمینه بافت مسوولیت دارند و تا زمانی که تکلیف مشخص نشده و مدیریت واحد ایجاد نشود مشکل حل نخواهد شد.
وی با بیان اینکه قانون مسوولیت بافت فرسوده را بر دوش راه و شهرسازی گذاشته و نهادهای دیگر را ملزم به همکاری دانسته است، تصریح کرد: مردم بازیگران اصلی در بافت فرسوده هستند. شهرداری‌ها وظیفه ترمیم شهرها را بر عهده دارند اما مسوولیت‌ها در زمینه بافت فرسوده باید تفکیک شود.
شهردار قم لزوم تعیین مشوق‌هایی برای سرمایه‌گذاری و ساخت و ساز در بافت فرسوده اذعان کرد: قانون‌هایی در این زمینه وجود دارد اما اجرا نمی‌شود؛ وام ۹ درصد یکی از از این مشوق‌ها است اما تاکنون سراغ نداریم یکبار این وام پرداخت شده باشد.
وی بیان کرد: سرمایه‌گذار از ورود به بافت فرسوده به دنبال سود اندوزی است و باید در این زمینه نیز تدابیری اتخاذ شود؛ بافت‌ها از نظر جمعیتی متراکم است و زمین‌های خدماتی باید به آنها اضافه شود و دولت باید زمین‌ها را اختصاص دهد که دولت مصوباتی در این زمینه داشته که در این زمینه هم تقریبا هیچ واگذاری صورت نگرفته است.
سقائیان‌نژاد به پروژه‌های شهرداری در زمینه احیای بافت فرسوده اشاره کرد و افزود: پروژه‌های عماریاسر، بلوار سمیه و… از این جمله است که بستر احیای بافت را فراهم می‌کند.
وی با اشاره به پروژه ادامه بلوار جمهوری اسلامی گفت: با اجرای این پروژه و در کنار آن بلوار فردوسی، با هزینه مستقیم میلیاردها تومانی از سوی شهرداری بستری برای ترمیم بافت فرسوده شهری فراهم می‌شود.
شهردار قم گفت: در برنامه پنجم قرار بود هر سال ۱۰ درصد بافت فرسوده ترمیم شود اما این اتفاق نیفتاده است.