توزیع روزانه هزار بطری آب میوه طبیعی در بیمارستان های قم

هیأت طریق الحسین (ع) در لبیک به فرمان رهبر معظم انقلاب روزانه هزار بطری آب میوه طبیعی در بین بیماران بستری در بیمارستان های قم و کادر سلامت از اربعین تا پایان ماه صفر توزیع خواهد کرد.

هیأت طریق الحسین (ع) با توجه به شرایط کرونایی و عدم برگزاری مراسم عزاداری و پیاده روی اربعین با کمک خیرین و مردم استان قم و با هدف لبیک به فرمایشات رهبر معظم انقلاب مبنی بر مواسات و کمک مومنانه از اربعین حسینی تا پایان ماه صفر روزانه یک هزار بطری آب میوه طبیعی در بین بیماران کرونایی بستری در بیمارستان‌های قم و همچنین کادر درمانی توزیع خواهد کرد.

تعدادی از اعضای این هیأت در روز اربعین با حضور در بیمارستان کامکار قم ضمن توزیع بسته‌های فرهنگی در بین بیماران و کادر درمان و تقدیر از زحمات مدافعان سلامت با نوحه خوانی حال و هوای معنوی به فضای بیمارستان دادند.