احداث پارکینگ در تقاطع کیوانفر هفت تیر

مدیر منطقه سه شهرداری قم از برنامه این منطقه برای احداث پارکینگ در کوچه ۱۳ خیابان هفت تیر و به منظور کاهش بی نظمی در تقاطع کیوانفر هفت تیر خبر داد.

مهرداد روحانی وزیری با اشاره به پیش بینی ۲۹ لکه پارکینگ در منطقه سه شهرداری قم، اظهار داشت: هر یک از لکه‌ها بالای هزار متر مساحت داشت و هزینه سنگینی برای تملک این پارکینگ‌ها مورد نیاز بود.

مدیر منطقه سه شهرداری قم با اشاره به طراحی یک برنامه اجرایی برای این موضوع، افزود: سه پارکینگ را در اولویت قرار دادیم تا کار تملک و احداث آن با جدیت پیگیری شود.

روحانی وزیری اظهار کرد: اولویت اصلی کوچه ۲۷ خیابان امام خمینی(ره) در تقاطع کیوانفر بود که ۱۱ خانه در آن محدوده است، تلاش می‌کنیم تا آخر سال تملک این پارکینگ تمام شود تا سال آینده تمرکز را بر عملیات اجرایی بگذاریم.

به گفته وی، به محض اینکه املاک تخریب می‌شود تبدیل به پارکینگ سطحی شده و پس از آن طرح پارکینگ طبقاتی آماده می‌شود.

مدیر منطقه سه شهرداری قم با اشاره به اینکه تقاطع کیوانفر و خیابان هفت تیر از دیگر نقاط پرترافیک و پر ازدحام است، خاطرنشان کرد: در کوچه ۱۳ خیابان هفت تیر یک پارکینگ پیش بینی شده که پرونده برای آن تشکیل شده تا وارد فاز عملیاتی شویم.

روحانی وزیری با اشاره به برنامه برای احداث یک پارکینگ در یکی از گاراژهای قدیمی خیابان امام خمینی(ره) افزود: احداث این سه پارکینگ به همراه ساماندهی به وضعیت پارک حاشیه‌ای خیابان‌ها، نقش قابل توجهی در کاهش ترافیک خیابان امام خمینی(ره) خواهد داشت./شهرنیوز