لزوم حمایت از بازرسان بهداشت در راستای قطع زنجیره انتقال کرونا

رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم گفت: ما از بازرسان در بخش نظارت بر رعایت پروتکل‌های بهداشتی و انجام پلمب کاملا حمایت می کنیم تا بتوانیم زنجیره انتقال و چرخش ویروس را کنترل کنیم زیرا در صورت کنترل نکردن شرایط، اوضاع بیماری در استان وخیم تر خواهد شد.

به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی قم محمد رضا قدیر شامگاه یک شنبه در جلسه بررسی مشکل ها و قدردانی از بازرسان بهداشت محیط و کار همچنین تاکید کرد: بهترین درمان کرونا، پیشگیری و کنترل بیماری است.

وی با بیان اینکه قدردان تلاش‌های بازرسان در خط مقدم مبارزه با کرونا هستیم گفت: با توجه به اینکه استان همچنان در شرایط قرمز کرونایی قرار دارد و بیماری در حال اوج گیری است به کمک بازرسان بهداشت برای کاهش و کنترل بیماری نیاز داریم.

وی تصریح کرد: در کنترل بیماری علاوه بر آگاهی بخشی و حساس سازی مردم، نیاز به انجام اقدام های بازدارنده برای افرادی که دستورالعمل‌های بهداشتی را رعایت نمی کنند، نیز وجود دارد.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قم نیز در ابتدای این جلسه که در راستای نظارت بر رعایت پروتکل‌های بهداشتی در سطح استان با مشارکت کارشناسان ستادی و نمایندگان بازرسان بهداشت محیط و حرفه ای مراکز محیطی برگزار شد ضمن قدردانی از زحمات شبانه روزی بازرسان بهداشت حرفه ای و محیط مرکز بهداشت خاطرنشان کرد: بازرسان از ابتدا شیوع کرونا نظارت های فراوانی در سطح استان داشتند و همچنین با تلاش های بازرسان، رتبه اول کشور را در نظارت های بهداشتی بر کنکور سراسری کسب کردیم.

سیامک محبی افزود: بازرسان با مشکل های زیادی در بازرسی های خود جهت نظارت بر رعایت پروتکل‌های بهداشتی مواجه هستند که تلاش های زیادی برای رفع مشکل های آنها انجام شده ولی همچنان برخی از مشکل های آنها حل نشده باقی مانده است.

نرگس جعفری مدیر گروه سلامت محیط و کار معاونت بهداشتی دانشگاه نیز در ادامه این جلسه گزارشی از عملکرد گروه سلامت محیط و کار مرکز بهداشت ارائه کرد.

بر اساس گزارش دانشگاه علوم پزشکی قم طی بازرسی های انجام شده از سوی بازرسان مرکز بهداشت این استان سه واحد قلیان سرا در یکی از روستاهای استان که برغم تذکرهای بازرسان به فعالیت خود ادامه می دادند پلمب و غیرفعال شدند.