وضعیت عمومی نماینده قم در مجلس مطلوب است

مسوول دفتر احمد امیرآبادی فراهانی نماینده قم در مجلس شورای اسلامی از وضعیت مطلوب و روبه بهبود وی خبر داد.

هوشنگی اضافه کرد: پزشکان در حال بررسی بیشتر از شرایط قلبی امیرآبادی هستند.

وی یادآور شد: امیرآبادی عصر دیروز در تهران دچار حمله قلبی شد که بلافاصله برای مداوا به یکی از بیمارستان‌های این شهر منتقل شد.

به گفته هوشنگی، نماینده قم در مجلس شورای اسلامی تا بهبودی کامل و مرخصی از بیمارستان تحت نظر پزشکان بیمارستان خواهد بود./ایرنا قم