قم سومین کلانشهر سبز کشور شد/سرانه فضای سبز قم از ۲۰ متر گذشت

پیام جوادیان با اشاره به جایگاه شهر قم در توسعه فضای سبز در چند سال گذشته، اظهار داشت: امروز توسعه فضای سبز یکی از شاخصه‌های اصلی توسعه پایدار در کشورها بوده و فاکتور تأثیرگذاری در تأمین سلامت و امنیت روانی شهروندان دارد.

پیام جوادیان با اشاره به جایگاه شهر قم در توسعه فضای سبز در چند سال گذشته، اظهار داشت: امروز توسعه فضای سبز یکی از شاخصه‌های اصلی توسعه پایدار در کشورها بوده و فاکتور تأثیرگذاری در تأمین سلامت و امنیت روانی شهروندان دارد.

مدیرعامل سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری قم کاهش آسیب‌های اجتماعی را یکی از مهم‌ترین کارکردهای ایجاد فضای سبز مطلوب در جامعه دانست و افزود: باید به توسعه فضای سبز فراتر از کیفیت سیما و نظر شهری توجه کرده و به آن به‌عنوان عامل سلامت جامعه نگاه کنیم.

جوادیان کسب جایگاه سومی در توسعه فضای سبز را در کشور موفقیتی قابل‌توجه عنوان کرد و یادآور شد: رسیدن به جایگاه سومی در توسعه و سرانه فضای سبز در کشور با توجه اقلیم خشک و کمبود منابع آبی موفقیتی است که شهرداری قم با تلاش و برنامه‌ریزی به آن رسیده است.

وی چالش‌های پیش رو در توسعه فضای سبز شهر قم را موردتوجه قرارداد و گفت: کمبود منابع آبی، فقر خاک، دمای ۵۰ درجه‌ای تابستان‌ها و دوره کوتاه ۱۵ روزه رشد گیاهان در شهر قم بخشی چالش‌هایی پیش روی توسعه فضای سبز شهر قم است.

مدیرعامل سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری قم از ثبت سرانه فضای سبز ۲۰.۰۳ مترمربعی در شهر قم خبر داد و تصریح کرد: شهر قم با سرانه ۲۰.۰۳ بعد از شهرهای اصفهان با سرانه ۲۶ مترمربع و شیراز با سرانه‌ای برابر ۲۳ مترمربع قرارگرفته است.

جوادیان سرانه فضای سبز شهر تهران را ۱۶.۵ مترمربع دانست و در مقایسه‌ای سرانه کلان‌شهرها را یادآور شد و گفت: شهرهای اهواز با سرانه ۱۸ مترمربع، مشهد ۱۶.۰۶ مترمربع، تهران ۱۶.۵ مترمربع، تبریز ۱۵ مترمربع، کرج ۱۳.۱۲ مترمربع در جایگاهی پایین‌تری از شهر قم قرار دارند.

وی عملکرد استان قم را در حوزه فرهنگ‌سازی نیز قابل‌توجه دانست و تأکید کرد: توسعه فضای سبز همگام بافرهنگ سازی و تشویق مردم در مشارکت پویا در حفظ فضای سبز ازجمله دغدغه‌های سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری قم است.

مدیرعامل سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری قم اجرای پویش مردمی “درخت دوستی بنشانیم” را در سراسر کشور افتخاری برای شهرداری قم دانست و مطرح کرد: جلب مشارکت مردمی در چند سال گذشته به‌خصوص از زمان شیوع بیماری کرونا و فعالیت و استفاده از ظرفیت فضای مجازی یکی از دستاوردهای مهم سازمان بوده است.