ریزگردها در قم کمتر می‌شوند

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیز داری استان قم گفت: بارندگی‌ها در بهار سال جاری موجب رطوبت سطحی شده و زمانی که این رطوبت کافی باشد کمتر شاهد پدیده ریزگرد خواهیم بود.

محمدتقی سجادی عصر چهارشنبه در میزگرد رسانه‌ای «واکاوی نقش آبخیزداری در جلوگیری از وقوع سیل و تهدیدهای پیش‌روی قم» با اشاره به برنامه‌های گوناگونی که در زمینه آبخیزداری در قم اجرا می‌شود، اظهار کرد: برای بهبود وضعیت آب خوان‌ها تدابیر بیومکانیکی در نظر گرفته شده است.

وی با بیان اینکه بیش از ۸۶ درصد از عرصه‌های موجود استان را عرصه‌های منابع طبیعی به خود اختصاص داده است، گفت: ۹۷۵ هزار هکتار از عرصه‌های استان قم از عرصه‌های ملی است و این گستره در کشور نیز چنین نسبتی دارد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قم با تأکید بر اینکه نباید انتظار داشت فقط دولت در زمینه آبخیزداری فعالیت داشته باشد، عنوان کرد: مشارکت مردمی از مهمترین اولویت‌هایی است که باید در این زمینه به صورت جدی به آن توجه داشت.

وی با اشاره به اینکه رسانه و مردم نسبت به مباحث زیست محیطی و منابع طبیعی مطالبه بسیاری دارند، گفت: مشارکت مردمی در این زمینه می‌تواند کمک شایانی به حفظ منابع طبیعی بشود.

سجادی به تأثیر بارش‌های اخیر در کنترل ریزگردها اشاره و بیان کرد: به صورت مطلق نمی‌شود عنوان کرد که امسال ریزگرد نخواهیم داشت اما زمانی که اگر رطوبت سطحی کافی باشد کمتر شاهد پدیده ریزگرد خواهیم بود.

۴۰۰ هزار هکتار عرصه در معرض بیابانی‌شدن در استان قم وجود دارد

وی تأکید کرد: با توجه به تخریب خاکی که در گذشته به صورت طبیعی و فرسایش و همچنین تخریب‌های انسان‌ساخت انجام شده است اکنون در استان قم شاهد کانون‌های فوق بحرانی هستیم.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قم ادامه داد: ۴۰۰ هزار هکتار عرصه در معرض بیابانی‌شدن در استان قم وجود دارد و ۱۰۵ هزار هکتار نیز به کانون تولید گرد و غبار تبدیل شده است.

وی اضافه کرد: پیش بینی می‌شود روزهای گرد و غباری کمتری در سال جاری داشته باشیم، زیرا بخش قابل توجهی از ریزگردهای استان قم منشأ داخلی دارد.

سجادی با تأکید بر اینکه در فعالیت‌های آبخیزداری چشم‌اندازهای بلند مدت در نظر گرفته می‌شود، خاطرنشان کرد: تمام تلاش ما این است که سیلاب را در سرشاخه و نقطه عامل آسیب، مهار کنیم تا بتوانیم هم‌افزایی آبی که موجب تخریب می‌شود را کنترل کنیم.