بهره‌برداری از ۱۲ پروژه برق درقم همزمان با هفته دولت

قم نما / مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق قم از بهره‌برداری از ۱۲ پروژه شرکت توزیع برق استان با اعتبار ۵۰ میلیارد ریال همزمان با هفته دولت خبر داد.

به نقل از روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق قم، مهدی آهنین‌پنجه در این زمینه افزود: طرح‌های شرکت برق قم در زمینه تامین برق، بهینه‌سازی، توسعه و احداث شبکه برق شهری و روستایی می‌باشد.

وی راه‌اندازی سیستم اتوماسیون شبکه توزیع، راه‌اندازی و ارتقاء مرکز کنترل شبکه به‌منظور کاهش مدت‌زمان خاموشی‌ها و مدیریت بهینه تجهیزات شبکه، تامین روشنایی خیابان فراشاهی و تبدیل سیم به کابل خودنگهدار در محله فرهنگیان را نیز از جمله این طرح‌ها برشمرد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق قم کاهش و تعدیل بار شبکه و رفع ضعف ولتاژ در محدوده خیابان معارف‌وند و تعویض پایه‌های فرسوده و نوسازی شبکه در محدوده بلوار نواب و حاجی‌زاده را از دیگر طرح‌هایی عنوان کرد که در هفته دولت به بهره‌برداری می‌رسد.

وی همچنین با اشاره برنامه شرکت توزیع نیروی برق استان به‌منظور تبدیل سیم به کابل خودنگهدار به‌منظور جلوگیری از سرقت و خسارت به مشترکان، گفت: در همین راستا عملیات تبدیل سیم به کابل خودنگهدار در روستای وشنوه از توابع بخش کهک به طول ۵.۵ کیلومتر و با اعتباری بالغ‌بر ۹ میلیارد ریال تا پایان ماه جاری به اتمام خواهد رسید.

در حال‌حاضر بیش از ۵۷۰ هزار مشترک برق در استان قم وجود دارد؛ ۱۳ درصد برق قم در بخش کشاورزی، ۲۸.۴ درصد در بخش صنعت، ۳۶.۵۵ درصد در بخش خانگی، ۱۰.۴ درصد در بخش عمومی، ۹.۷۸ درصد سایر مصارف و ۱.۸۳ در بخش روشنایی معابر مصرف می‌شود.