سپری شدن ماه های گرم در قم بدون خاموشی

قم نما / مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع نیروی برق قم گفت: سه ماه گرم امسال از خرداد تا اواخر مردادماه درقم با همکاری مشترکان در کاهش مصرف برق، بدون خاموشی اضطراری سپری شد.

داود سلیمانیان افزود: مدیریت پیک‌بار باعث شد علاوه بر این‌که قم در منطقه سبز قرار بگیرد، مصرف برق در این استان افزایش چندانی نداشته باشد.

وی اضافه کرد: کاهش یک ساعت و ۳۰ دقیقه ساعات کاری اداره‌های قم در ۲ هفته گذشته کمک بسیار زیادی به کاهش مصرف برق در استان داشته است.

وی گفت: مشترکان صنعتی، کشاورزی، خانگی و مدیران اداره‌ها کمک شایانی برای گذر از پیک تابستان سال ۹۹ بدون اعمال خاموشی اضطراری در استان کردند و قم تنها استانی است که هیچ خاموشی اضطراری و یا برنامه‌ریزی‌شده نداشت.

۵۶۱۰ مشترک قمی در کاهش مصرف برق تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند

سلیمانیان دربخش دیگری از سخنان بیان کرد: امسال پنج هزار و ۶۱۰ تفاهم‌نامه همکاری از سوی مشترکان صنعتی، کشاورزی و اداری با شرکت برق منعقد شده‌است.

وی افزود: این تفاهم‌نامه‌ها در راستای کاهش و مدیریت مصرف برق بوده که با همکاری مشترکان در بخش‌های مختلف صورت گرفته‌است.

وی اضافه کرد: مشترکان اداری و عمومی با یک هزار و ۱۰۴ تفاهم‌نامه، کشاورزی با یک هزار و ۷۸۰، سایر مصارف با ۹۵۳، مولد با ۴۸ و مشترکان صنعتی با انعقاد یک هزار و ۷۲۵ تفاهم‌نامه نسبت به همکاری با شرکت برق اقدام کردند.

به گفته مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت برق قم، رعایت مفاد موجود در این تفاهم‌نامه از ۱۰ خردادماه آغاز می‌شود و تا پایان مردادماه ادامه دارد و مشترکان ملزم بودند نسبت به کاهش مصرف برق در ساعات اوج مصرف اقدام کنند.

وی خاطرنشان کرد: پاداش مشترکانی که همکاری کرده‌اند درقبوض برق آذرماه امسال اعمال خواهد شد.

در حال حاضر بیش از ۵۷۰ هزار مشترک برق در استان قم وجود دارد؛ ۱۳ درصد برق قم در بخش کشاورزی، ۲۸.۴ درصد در بخش صنعت، ۳۶.۵۵ درصد در بخش خانگی، ۱۰.۴ درصد در بخش عمومی، ۹.۷۸ درصد سایر مصارف و ۱.۸۳ در بخش روشنایی معابر مصرف می‌شود./ایرنا قم