تکمیل ۴۰ درصد از عملیات عمرانی تونل جمهوری

قم نما / سرپرست سازمان توسعه و عمران شهرداری قم گفت: مسیر تونل خیابان جمهوری حدود ۵۰۰ متر بوده که تا امروز بیش از ۲۶۰ متر از طول مسیر بتن‌ریزی و جدول‌گذاری شده و خاک‌برداری ادامه مسیر در حال انجام است.

سید ابوالفضل میریک امامی تکمیل تقاطع غیر هم‌سطح میدان امام حسین(ع) در ادامه پروژه خیابان جمهوری را تشریح کرد و اظهار داشت: پروژه جمهوری در قسمت میدان امام حسین(ع) تا بلوار یادگار امام به‌صورت تونل کلید خورده است.

سرپرست سازمان توسعه و عمران شهرداری قم از انجام عملیات عمرانی مدول یک تا ۶ خبر داد و افزود: مدول ۷ و ۸ معارضات ملکی دارد که در حال رفع آن هستیم و امیدواریم به‌زودی وارد مرحله اجرایی آن شویم.

میریک امامی طول مسیر تونل را حدود ۵۰۰ متر اعلام کرد و گفت: بیش از ۲۶۰ متر از طول مسیر بتن‌ریزی و جدول‌گذاری شده و خاک‌برداری ادامه مسیر در حال انجام است.

وی مراحل انجام‌شده در این پروژه را تشریح و بیان کرد: شمع گذاری و دیوارگذاری قبل بلوار جمهوری در حال انجام بوده و در داخل میدان امام حسین (ع) نیز شمع گذاری و حفاری آن در حال تکمیل است.

سرپرست سازمان توسعه و عمران شهرداری قم ادامه داد: مدول ۶ حفاری انجام‌شده و آرماتوربندی اجزای عرشه نیز در حال اجرا بوده و پروژه مرحله مرحله در حال تکمیل است.

میریک امامی مشکلات تأسیسات زیرزمینی را یکی از چالش‌های پیش روی پروژه دانست و خاطرنشان کرد: تأسیسات زیرزمینی مانند فاضلاب، آب، گاز و مخابرات باید تغییر مسیر داده و شبکه فاضلاب که معضل بزرگی بود حل‌شده است.

وی در پایان اعتبار پروژه را ۸۸ میلیارد تومان اعلام کرد و یادآور شد: مشکلات تملکی این پروژه به‌سرعت در حال حل بوده و خوشبختانه شهروندان این منطقه همکاری خوبی را با شهرداری داشته که قابل‌تقدیر است.