سطح دانش کشاورزان قمی از طریق رسانه‌ها ارتقا می‌یابد

قم نما /رییس سازمان جهاد کشاورزی قم گفت: ارتقا سطح دانش و مهارت کشاورزان،‌ تاثیر بسیاری بر افزایش تولید محصولات کشاورزی دارد که با استفاده از ظرفیت رسانه‌های استان این مهم را دنبال می‌کنیم.

عباس پورمیدانی بیان کرد:‌ سازمان جهاد کشاورزی قم تلاش می‌کند با برقراری ارتباط مناسب با رسانه‌ها و خبرگزاری‌های استان و فراهم ساختن زمینه تهیه برنامه‌های علمی و گزارش‌های خبری از آخرین تحولات حوزه کشاورزی، از این ظرفیت برای انتقال دانش و مهارت هرچه بیشتر به بهره‌برداران بخش کشاورزی استفاده کند.

وی افزود: اکنون حوزه کشاورزی قم در حال تحولات گسترده بوده و اجرای طرح تغییر الگوی کشت و استفاده از سامانه‌های نوین آبیاری در مزارع و باغات استان در نوع خود بی‌نظیر است که اصحاب رسانه‌ استان در همراه ساختن هرچه بیشتر بهره‌برداران با این تغییرات نقش بسزایی دارند.

وی ادامه داد:‌ با افزایش دانش و مهارت کشاورزان استان،‌ شاهد بهره‌وری بیشتر در فعالیت‌های این بخش و استفاده بهینه از نهاده‌ها خواهیم بود که افزایش درآمد کشاورزان را درپی دارد.

پورمیدانی گفت: راهبرد سازمان جهاد کشاورزی قم برای تحقق جهش تولید، افزایش کمی زمین‌های کشاورزی نیست،‌ بلکه به دنبال افزایش بهره‌وری نهاده‌ها برای ارتقا سطح تولید محصولات هستیم که در این رابطه از ظرفیت رسانه‌های استان برای همراه ساختن حداکثری بهره‌برداران با برنامه‌های تدوین‌شده،‌ استفاده خواهیم کرد.

وی با اشاره به تعامل خوب سازمان جهاد کشاورزی و کشاورزی استان با یکدیگر و جایگاه مطلوب قم در حوزه کشاورزی،‌ افزود: علاوه بر دستاوردهای استان در تولید محصولات دامی، در بخش تولید محصولات زراعی و باغی نیز کشاورزی قم طی سال‌های اخیر موفقیت‌های زیادی داشته و توانسته با حفظ سطح زیر کشت، میزان تولید محصول را افزایش دهد.

بیشتر بهره‌برداران بخش کشاورزی قم را روستاییان استان تشکیل می‌دهند به‌نحوی‌که کشاورزی به‌تنهایی نیمی از سهم اشتغال روستائیان در بخش‌های مختلف استان را به خود اختصاص داده است.

از مجموع بیش از ۱۴هزار بهره‌بردار قمی در حوزه کشاورزی، یکهزار و ۱۰۰ تن بانوان هستند،‌ میزان متوسط تولید بخش کشاورزی استان قم در سال برابر ۸۰۵ هزار تن در زمینهٔ محصولات زراعی،‌ باغی،‌ دامی و شیلات است./ایرنا قم