حسرت نویسنده کتاب شیر دارخوین

حامد حجتی نویسنده قمی از حسرت بزرگ نویسنده کتاب شیردارخوین نوشت

حامد حجتی از نویسندگان قمی کتب دفاع مقدس با انتشار تصویر رهبرانقلاب و کتاب شیر دارخوین در نمایشگاه کتاب تهران به نقل از نویسنده این کتاب نوشت: “من از لیست مصاحبه با تمام افرادی که می خواستم صحبت کردم اما حسرت صحبت کردن با یک نفر هنوز هم روی دلم من مانده است، حسرت صحبت با کسی که گفت من با این شیرمرد، زندگی‌ها کردم و با آقا جواد، خاطره ها دارم و او کسی نبود جز رهبر معظم انقلاب.”