آسمان قم قسمتی ابری است

هواشناسی قم، آسمانی قسمتی ابری ، برای امروز چهارشنبه یازدهم اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ در استان پیش بینی کرده است.

بنابر اعلام اداره کل هواشناسی قم، وضعیت جوی استان قم، امروز چهارشنبه یازدهم اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ قسمتی ابری پیش بینی می‌شود.

سرعت باد: ۳ متر بر ثانیه، ۱۱ کیلومتر بر ساعت

نم نسبی: % ۴۸

دید افقی: بیش از ۱۰ کیلومتر

بارندگی ۲۴ ساعت گذشته: صفر میلیمتر
(از ساعت ۰۶ گرینویچ دیروز تا ساعت ۰۶ گرینویچ امروز)

بیشینه دما در ۲۴ ساعت گذشته: ۲۸° c

کمینه دما در ۲۴ ساعت گذشته: ۱۱°