مرکز نوآوری دانشگاه صنعتی قم به زودی افتتاح می‌شود

مدیر روابط عمومی دانشگاه صنعتی قم گفت: افتتاح مرکز نوآوری ظرف چند ماه آینده و مجتمع آزمایشگاه کارگاهی ظرف یکی دو هفته آینده ازجمله برنامه‌های مهم توسعه‌ای این دانشگاه هستند.

فرامرز رضایی پویا در بازدید از دفتر خبرگزاری در استان قم با بیان اهمیت و جایگاه ویژه خبرنگاران در جامعه اظهار داشت: اصحاب رسانه با همه مشکلاتی که دارند روی ریل صداقت حرکت می‌کنند و این روزها شاهد آن هستیم که اقبال عمومی به سمت اصحاب رسانه تمایل پیداکرده است.

مدیر روابط عمومی دانشگاه صنعتی قم با بیان اینکه پاسخ خدمات خبرنگاران و اصحاب رسانه را نمی‌توان با مادیات جبران کرد، تأکید کرد: تأثیرگذاری این قشر از جامعه باید از سوی مسئولان دیده‌ شده و مورد حمایت قرار بگیرند.

وی بیان کرد: رسانه وظیفه‌ای دارد که در راستای این وظیفه باید قدم بردارد و انجام این وظایف در ابعاد مثبت و منفی آن دارای تبعات و تأثیرگذاری بسیاری در جامعه است چرا که خبرنگاران مانند طبیبی می‌مانند که پیشگیری، درمان و ترسیم‌کننده مسیر آینده هستند بنابر این نقش اصحاب رسانه در تأثیرگذاری افکار جامعه انکارناپذیر است.

رضایی پویا در ادامه با بیان تعداد دانشجویان دانشگاه صنعی قم ابراز کرد: فعالیت‌های خیلی ارزشمندی در این دانشگاه صورت گرفته و دارای پتانسیلی بسیار خوبی است اما متأسفانه این مکان علمی خیلی به مردم معرفی نشده است، در واقع در اینجا نقش اصحاب رسانه دارای اهمیت بوده و می‌توان پتانسیل‌های دانشگاه را در سطح ملی و حتی بین‌المللی معرفی کرد.
مدیر روابط عمومی دانشگاه صنعتی قم سپس به اختلاف‌نظر بین دانشگاه و اداره کل بهزیستی قم در زمینه مکان دانشگاه اشاره کرد و گفت: بسیار خوش‌بین هستیم با توجه به جهش فعالیت‌های مثبتی که در دانشگاه در حال اتفاق افتادن است مسئولان تلاش جدی برای برطرف کردن این مشکل داشته باشند.

وی در پایان اظهار کرد: افتتاح مرکز نوآوری ظرف چند ماه آینده و مجتمع آزمایشگاه کارگاهی ظرف یکی دو هفته آینده از جمله برنامه‌های مهم توسعه‌ای این دانشگاه هستند و با افتتاح این دو مرکز در راستای ارتقای اختراعات و فعالیت‌های نوآورانه دانشجویان گام‌های بسیار مؤثری برداشته خواهد شد.