تدوین ۳۵ طرح موضوعی در حوزه خدمات شهری قم

قم نما / معاون خدمات شهری شهرداری قم از تدوین ۳۵ طرح موضوعی در سالهای ۹۷ و ۹۸ در حوزه خدمات شهری برای بررسی وضعیت حال و برنامه‌ریزی آینده در موضوعات مرتبط با حوزه خدمات شهری خبر داد.

به نقل از روابط عمومی شهرداری قم ، سید امیر سامع با اشاره به اینکه مجموعه خدمات شهری شهرداری قم از هفت سازمان، دو اداره کل و مدیریت بحران تشکیل شده، اظهار داشت: در کل ۱۰ مجموعه در این سیستم خدمت می‌کنند.

معاون خدمات شهری شهرداری قم با اشاره به اینکه در برنامه راهبردی شهرداری قم از ۱۱ هدف چهار هدف به حوزه خدمات شهری مربوط است، گفت: برای تمام این اهداف راهبردی شاخص‌های کمی تعریف شده که در این راستا در سال ۹۹ هزار و ۴۰۰ شاخص کمی داریم.

سامع ادامه داد: در سال جاری از سه هزار میلیارد تومان بودجه شهرداری ۲۷۹ میلیارد تومان بودجه در بخش خدمات شهری داشتیم.

وی با اشاره به تهیه طرح‌های میان مدت در حوزه خدمات شهری شهرداری قم، گفت: این طرح‌ها توسط کارشناسان هر حوزه تدوین شده و برنامه آینده شهرداری را در آن موضوع به خصوص روشن می‌کند.

معاون خدمات شهری شهرداری قم افزود: در جریان تهیه این طرح‌ها کارشناسان شهرداری وضعیت شهر و آیین نامه‌ها و بودجه‌ها را بررسی کرده و از تجربه دیگر شهرها هم استفاده می‌کنند.

به گفته سامع تهیه این طرح‌های موضوعی موجب شده سواد و سرمایه شهرداری در این حوزه‌ها رشد پیدا کرده و مسیر آینده هم مشخص باشد.

وی با اشاره به تهیه ۱۳ طرح موضوعی در سال ۹۷ اظهار داشت: در سال ۹۸ هم ۲۲ طرح موضوعی داشتیم.