پذیرش ۸۷ بیمار مشکوک به کرونا در مراکز درمانی قم

قم نما / رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم گفت: در ۲۴ ساعت گذشته و منتهی به بیست و دوم مرداد ماه ۸۷ نفر پذیرش اورژانس مراکز درمانی قم با تشخیص احتمالی و مشکوک به کرونا صورت گرفته است.

محمدرضا قدیر در گفت وگو یی اظهار کرد: در ۲۴ ساعت گذشته و منتهی به بیست و دوم مرداد ماه ۸۷ نفر پذیرش اورژانس مراکز درمانی قم با تشخیص احتمالی و مشکوک به کرونا صورت گرفته است.

وی گفت: ۵۲ مورد بستری جدید در بخش ها و تحت نظر اورژانس بیمارستان از بین این بیماران انجام شده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم با اشاره به ۵۷ نفر ترخیص از کل بیمارانی که طی روزهای گذشته بستری بودند افزود: در حال حاضر ۳۵۳ نفر بستری مشکوک به کرونا در بیمارستان ها بوده که حال ۷۰ نفر آنها وخیم است؛ همچنین در ۲۴ ساعت گذشته ۵ نفر که تست کرونای آنها مثبت بود، جان خود را از دست دادند.