دستگاه‌های اجرایی باید پروتکل‌های بهداشتی را رعایت کنند

قم نما/استاندار قم بااشاره به صدور تذکر برای برخی دستگاه‌های اجرایی استان گفت: درصورتی که ادارات نسبت به رعایت پروتکل‌های بهداشتی بی‌توجهی کنند، برای آنها پرونده تخلفات تشکیل می‌شود.

بهرام سرمست، روز چهارشنبه درچهل ونهمین جلسه ستاد مقابله با کرونای استان درسالن کرامت استانداری قم، سیاست کلی ستاد ملی مبارزه با کرونا را سیاستی معتدل دانست و افزود:خط قرمز این ستاد،سلامت مردم است و دراین راستا باید سیاست‌گذاری‌ها به گونه‌ای باشد که هم معیشت و عزاداری‌ها و هم سلامت مردم حفظ شود و دراین زمینه نباید دچار افراط وتفریط شد.

وی با بیان اینکه در کنار سیاست‌های ایجابی، اقدام‌های سلبی نیز مورد توجه قرار گیرد، گفت: برای سلامت و صیانت از نیروی انسانی باید نهایت رعایت صورت گیرد و به همین دلیل اگر کارکنان دستگاه‌های اجرایی مسائل بهداشتی را رعایت نکنند دچار تخلف شده اند و باید با آنها برخورد شود.

استاندار قم تاکید کرد: ادارات قم باید از ارائه خدمت به افرادی که ماسک نمی‌زنند، خودداری کند و آئین نامه انضباطی این موضوع در دست تدوین است.

وی با اشاره به وضعیت خاص استان برای برگزاری عزاداری‌های ایام محرم افزود: با جلسه‌های صورت گرفته با شورای هیات مذهبی، مراجع عظام و نهادهای متولی، بخش زیادی از پیشنهادات استانی به ستاد ملی مبارزه با کرونا در پروتوکل نهایی ابلاغ شده برای عزادرای ایام محرم گنجانده شده است.

سرمست، با بیان اینکه مبنای تصمیم گیری ستاد استانی مبارزه با کرونا برای محدودیت فعالیت‌ها مبتنی بر نگاه کارشناسی دانشگاه علوم پزشکی است گفت: باید واحدهای صنفی متخلف تذکر و در صورت رعایت نکردن، تعطیل شوند ولی واحدهای صنفی دیگر که این مسائل را رعایت می کنند، باید اجازه داد تا فعالیت آنها ادامه یابد.

وی با انتقاد از دوگانه انگاری معیشت و سلامت، علم و دین و همچنین دعا و درمان گفت: در کنار سلامت به دنبال حفظ معیشت و دین مردم است و درصدد هستیم تا یک مشی اعتدالی را در این زمینه پیش ببریم.

سرمست ادامه داد: وقتی یک صنف در حال رعایت پروتکل‌های بهداشتی است نباید برای آن صنف محدودیت ایجاد کرد بلکه باید محدودیت‌ها برای صنف‌های متخلف و به صورت هدفمند صورت گیرد.

استاندار قم، با بیان اینکه ایجاد محدودیت برای واحدهای صنفی بر اساس رعایت پروتکل‌های بهداشتی باید باشد گفت: تذکر، جریمه، پلمپ و تعطیلی واحدهای متخلف باید به صورت پلکانی انجام و واحدهای متخلف از غیرمتخلف مشخص شود.

وی با بیان اینکه امکان تعطیلی فعالیت‌ها و عزاداری‌ها وجود ندارد، اظهار داشت: افرادی که تست کرونای آنها مثبت اعلام می‌شود باید از تردد آنها در جامعه جلوگیریکرد.

سرمست، با اشاره به وضعیت قرمز کرونایی قم، تاکید کرد: اعمال محدودیت شرایط قرمز در قم اساس است و در این زمینه تعیین واحدهای صنفی متخلف و برخورد با این واحدها بر اساس بازرسی های دانشگاه علوم پزشکی مورد تاکید است.

وی با بیان اینکه تعطیلی تمام فعالیت‌ها پاک کردن صورت مساله است، گفت: تعطیلی کل بازار، منطقی و ممکن نیست ولی باید برخورد با واحدهای صنفی متخلف در دستور کار باشد.

استاندار قم با تاکید براینکه محوریت اجرای پروتکل های بهداشتی در ایام محرم به سازمان تبلیغات اسلامی واگذار شده‌است، گفت: محور برنامه ریزی ها در ایام محرم، انجام عزاداری در عین رعایت پروتوکل های بهداشتی می‌باشد.

سرمست، ادامه داد: برگزای مراسم‌ها در مکان‌های سر باز، کاهش زمان و ساعت برگزاری مراسم، به حداقل رساندن تجمع ها، ایجاد محدودیت برگزاری مراسم ها در اعتاب مقدس و همچنین تعیین مکان های غیرمسقف موجود در استان به هیات های عزاداری از جمله محورهای رعایت پروتکل‌هاست.

وی گفت: توزیع نذورات به شیوه های مرسوم گذشته از جمله برپایی ایستگاه های صلواتی در ایا محرم به طور کامل ممنوع شده است به همین دلیل استفاده از روش های جایگزین از جمله اجرای طرح مواسات باید در دستور کار باشد.

استاندار قم، با بیان اینکه حرکت دسته جات عزاداری در خیابان ها بر اساس مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا ممنوع است، افزود: استفاده از ماسک توسط تمام عزاداران ضروری است که در این راستا ایجاد پویش نذر ماسک توسط هیات های عزاداری اقدامی ارزشمند است./ ایرنا قم