کشف و ضبط ۲۰۰ رأس دام زنده قاچاق و فاقد پلاک از سازمان دامپزشکی به ارزش ۲٫۶ میلیارد ریال در قم

مهدی ریاضی مدیر کل تعزیرات حکومتی استان قم از کشف و ضبط ۲۰۰ رأس دام زنده قاچاق و فاقد پلاک از سازمان دامپزشکی به ارزش ۲٫۶ میلیارد ریال در قم خبر داد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل تعزیرات حکومتی استان قم، مهدی ریاضی مدیر کل تعزیرات حکومتی استان قم گفت: در اجرای طرح سراسری تشدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مامورین اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان در محور جاده اراک به قم از یک دستگاه تریلر اسکانیا تعداد ۲۰۰ رأس دام زنده (گوسفند) به ظن قاچاق که راننده تریلر قصد جابجایی احشام از مبدأ خوزستان به مقصد تهران را داشت، کشف که پس از بررسی مشخص شد دام غیرمجاز مشکوفه از نژاد عربی بوده فلذا پرونده تخلف جهت رسیدگی به اداره کل تعزیرات حکومتی استان قم ارسال شد.

وی در ادامه افزود: با تشکیل پرونده، شعبه دوم ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی قم با توجه به عدم رعایت حمل و نقل و جابجایی دام زنده مذکور بر اساس شیوه نامه و ضوابط اختصاصی مصوبه هیأت محترم وزیران و همچنین اظهارات و اقاریر صریح متهم مبنی بر مالکیت احشام قاچاق مکشوفه و عجز از ارائه مدارک مثبته اعم از مجوز حمل دام از سازمان دامپزشکی و سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، تخلف وی را محرز فلذا پس از رسیدگی، متهمان را علاوه بر ضبط احشام قاچاق مکشوفه به نفع دولت، مجموعاً به پرداخت مبلغ پنج میلیارد و دویست میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم نمود.