مجوز نام‌گذاری ۱۷ معبر در قم صادر شد

قم نما / شورای اسلامی شهر قم، مصوبات بیست و هفتمین کمیته نام‌گذاری شهرداری درباره نام‌گذاری ۱۷ مورد از معابر و شوارع شهر را تائید کرد.

به نقل از روابط عمومی شهرداری قم ، تصمیمات جلسه بیست و هفتم کمیته نام‌گذاری شهرداری قم، مبنی نام‌گذاری ۱۷ مورد از معابر و شوارع شهر، توسط شورای اسلامی شهر قم بررسی و تصویب شد.

در کمیته نام‌گذاری شهرداری قم که رئیس آن قائم مقام شهردار و رئیس کمیسیون فرهنگی شورا، مدیرکل ارتباطات و امور بین‌الملل و رئیس سازمان فرهنگی شهرداری از اعضای آن هستند؛ برای بلوار ۱۵ خرداد کوچه ۴۳ نام شهیدان محمد زمان و علی اسدی انتخاب و برای کوچه ۱۴ همین بلوار شهید محمدرضا علیمردانی انتخاب شد.

در خیابان طالقانی و کوچه ناصردیوان، ۶ متری قدس به نام شهید شیرخان کارگری و یکی از فرعی‌ها به نام شهید ابراهیم کارگری مزین شد.

خیابان حافظ کوچه ۱۹ به نام شهید علی اصغر زنجانی نام‌گذاری و خیابان بهارستان کوچه ۹ به نام شهید عین علی اسکندری خوش مزین شد.

بلوار غدیر کوچه ۲۳ با نام شهید رضا کریمخانی شناخته می‌شود و خیابان امام زاده ابراهیم کوچه ۴۳ با نام روحانی شهید علی عظیمی.

شورای اسلامی شهر قم این تصمیمات کمیته نام‌گذاری را بررسی و تصویب کرد.