۳۲۱ بیمار مشکوک به کرونا در بیمارستان های قم بستری هستند

قم نما / رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم گفت : هم اکنون حدود ۳۲۱ بیمار مشکوک به کرونا در بیمارستان‌ها بستری هستند که حال ۶۳ نفر آنها وخیم است.

به نقل از دانشگاه علوم پزشکی قم، محمد رضا قدیر با اشاره به پذیرش ۸۲ نفر در اورژانس مراکز درمانی قم با تشخیص احتمالی کرونا در ۲۴ گذشته منتهی به دوازدهم مرداد ماه گفت: ۴۱ نفر از این افراد در بخش‌های مختلف بیمارستان‌ها بستری شده‌اند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم با اشاره به ترخیص ۵۹ نفر از کسانی که در روزهای گذشته بستری بوده‌اند گفت: هم اکنون حدود ۳۲۱ بیمار مشکوک به کرونا در بیمارستان‌ها بستری هستند که حال ۶۳ نفر آنها وخیم است.