بستری شدگان کرونا در قم به ۳۳۹ نفر رسید

قم نما / رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم از افزایش میزان بستری شدگان بیماری کرونا در مراکز درمانی قم به ۳۳۹ نفر خبر داد.

محمدرضا قدیر امروز در گفت وگو با خبرنگاران اظهار کرد: طی ۲۴ ساعت گذشته ۹۶ نفر از بیماران با تشخیص احتمالی و مشکوک به کرونا در مراکز درمانی قم بستری شدند که ۴۵ نفر از این تعداد بستری شده و مابقی با دریافت توصیه های لازم و صدور نسخه مرخص شدند.

وی گفت: همچنین طی مدت زمان یاشده ۳۱ نفر از کل بیمارانی که در روزهای گذشته بستری بودند از مراکز درمانی مرخص شدند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم با بیان اینکه در حال حاضر ۳۳۹ نفر بیمار مشکوک به بیماری کرونا در مراکز درمانی قم بستری هستند یادآور شد: در حال حاضر حال ۶۲ بیمار وخیم گزارش شده است.