نظر آیت الله وحید خراسانی درباره برگزاری مراسم های ماه محرم

قم نما / یکی از مراجع تقلید بر برگزاری مراسم های ماه محرم با رعایت دستورالعمل های بهداشتی تاکید کرد.

آیت الله حسین وحید خراسانی در خصوص برگزاری مراسم های ماه محرم گفت: شعائر اهل بیت(ع) خصوصا عزای حضرت سیدالشهدا(ع) نباید تعطیل شود ولیکن با رعایت جهات بهداشتی و آنچه که متخصصین امر توصیه می کنند.