تدوین طرح جامع خطرپذیری قم در برابر سیل و زلزله

قم نما / مدیر مرکز پدافند غیرعامل و مدیریت بحران شهرداری قم گفت: طرح جامع مطالعات خطرپذیری شهر قم با دو رویکرد سیل و زلزله با توجه به لرزه‌خیزی و عبور گسل‌های فعال در قم تدوین شد.

علی‌اکبر رحیمی مدیر مرکز پدافند غیرعامل و مدیریت بحران شهرداری قم آغاز به کار مدیریت بحران شهرداری قم را از سال ۹۲ دانست و اظهار کرد: مدیریت بحران با کمترین نیرو ولی با متخصص‌ترین نیروها آغاز به کارکرده و امروز به‌عنوان یک مرجع علمی و دارای پیشینه کارآمد شناخته‌شده است.

وی عملکرد مدیریت بحران شهرداری قم را دارای دستاوردهایی با شاخص‌های کشوری خواند و افزود: نخستین اقدام مدیریت بحران در بدو تأسیس عضویت در QASR( عضو انجمن شهرهای تاب‌آوری جهان) از شاخه‌های سازمان ملل بوده که مقر آن در ژنو است.

مدیر مرکز پدافند غیرعامل و مدیریت بحران شهرداری قم آغاز پروژه‌های مطالعاتی برای شناخت نقاط بحرانی در قم را گام بعدی معرفی کرد و گفت: طرح جامع مطالعات خطرپذیری شهر قم با دو رویکرد سیل و زلزله با توجه به لرزه‌خیزی شهر قم و عبور گسل‌های فعال در قم آغاز شد.

رحیمی از شناسایی یک گسل فعال در شهر قم خبر داد و تصریح کرد: درروند انجام مطالعات طرح جامع خطرپذیری شهر قم یک گسل شناسایی‌شده که قبلاً در جایی به آن اشاره نشده بود و در ادامه مطالعات جامع خطرپذیری مطالعات سامانه در دو فاز تخمین خسارت زلزله و هشدار سریع زلزله آغاز شد.

وی خروجی طرح جامع خطرپذیری را در دو بخش تشریح و بیان کرد: خروجی طرح مطالعاتی در بخش زلزله علاوه بر دستورالعمل‌ها در حوزه اقدامات، محله‌های آسیب‌پذیر را با توجه به محل وقوع زلزله مشخص کرد.