مولدسازی اموال مازاد دستگاه‌های اجرایی استان قم

قم نما / استاندار قم بر ضرورت معرفی و مولدسازی اموال مازاد دستگاه‌های اجرایی استان قم تاکید کرد.

بهرام سرمست استاندار قم در جلسه کارگروه مولدسازی املاک مازاد دستگاه‌های دولتی استان قم افزود: معرفی اموال مازاد دولت از سوی دستگاه‌های اجرایی دارای پشتوانه قانونی است و تمام مدیران کل نسبت به اجرای این طرح اقدام‌های لازم را انجام دهند.

استاندار قم خاطر نشان کرد: دستگاه‌های اجرایی موظف به اجرای برنامه‌های دولت در راستای توسعه و عمران کشور هستند و کم کاری مدیران در اجرای این طرح‌ قابل قبول نیست.

شایان ذکر است در این جلسه بررسی املاک مازاد تعدادی از دستگاه‌های اجرایی استان برای مولدسازی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.