ادعای ترخیص نشدن تبعه کرونایی فوت‌شده در قم دروغ است

قم نما / رییس بیمارستان شهید بهشتی قم گفت: بیمار کرونایی فوت‌شده از اتباع غیر مجاز بوده که پیکرش در همان روز نخست به خانواده‌اش تحویل داده‌ شده و از ۳۷ میلیون تومان هزینه درمان فقط ۹ میلیون دریافت شده است و اگر این بیمار از اتباع مجاز بود فقط ۱۰ درصد هزینه را مانند سایر افراد پرداخت می‌کرد.

“سید یاسر فروغی” عصر شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، بیان کرد: دستوالعمل جدید دریافت هزینه از بیماران کرونایی که توسط وزیر بهداشت ابلاغ شده به این صورت است که هزینه درمان دریافت شود.

فروغی ابراز داشت: اما برخی تخفیف های مددکاری برای افراد بی بضاعت لحاظ می شود که ارتباطی با اتباع خارجی بودن یا نبودن بیماران ندارد و در حال حاضر از تمام بیماران چه ایرانی و چه اتباع خارجی هزینه دریافت می شود.
وی ادامه داد: فقط در دوره کوتاهی در اسفند ماه پارسال هزینه درمان بیماران کرونایی دریافت نمی شد که با دستورالعمل جدید ملغی شد.
فروغی اظهار داشت: طبق طرح تحول سلامت ۹۰ درصد هزینه های درمانی افرادی که دفترچه داشته باشند را بیمه پرداخت می کند.

فروغی گفت: اما اتباعی که بصورت غیرقانونی وارد کشور شده اند فاقد بیمه هستند و به همین دلیل هزینه های آنها زیاد می شود که این بیمار هم به مدت زیادی بخش آی سی یو بستری بوده و ۳۷ میلیون تومان هزینه درمان آن شده است.

رییس بیمارستان شهید بهشتی قم ابراز کرد: با این وجود فقط تاکنون ۹ میلیون از ۳۷ میلیون تومان هزینه درمان دریافت شده است.
وی خاطرنشان کرد: برغم عدم پرداخت کامل هزینه جنازه متوفی در همان روز نخست فوت به خانواده اش تحویل داده شد و نگهداری وی در بیمارستان صحت ندارد.

وی عنوان داشت: اگر این فرد بصورت قانونی وارد ایران شده بود و تحت پوشش بیمه قرار داشت مانند سایر بیماران ۹۰ درصد هزینه ها از وی گرفته نمی شد.
فروغی افزود: برای ۲۸ میلیون تومان باقی مانده نیز مدارکی مانند گذرنامه از آنها دریافت شده و هنوز برای تسویه به بیمارستان مراجعه نکرده اند.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر تعداد زیادی گذرنامه و مدارک مشابه برای تسویه از اتباع خارجی گرفته شده که خانواده های آنها برای دریافت آن مراجعه نکرده اند.

فروغی گفت: سازمان های نظارتی بعدا ما را به خاطر عدم دریافت مطالبات مورد مواخذه قرار می دهند، ولی با این حال ما برای عدم فشار به بیماران با تساهل برخورد می کنیم.

به گزارش ایرنا، در شبکه های مجازی خبری مبنی بر عدم ترخیص این تبعه فوت شده به علت عدم تسویه بدهی کامل با بیمارستان شهید بهشتی قم و برغم رایگان بودن درمان بیماران کرونایی منتشر شده بود.

در هفته های اخیر همچنین فضای مجازی شاهد انتشار برخی شایعات و موج آفرینی های مرتبط با آن به منظور تحریک افکار عمومی و تخریب روابط برادرانه میان دو ملت و دولت ایران و افغانستان بوده است که با هوشیاری فعالان و مسوولان دو طرف خنثی شد.