بستری ۴۲ بیمار جدید مشکوک به کرونا در قم

قم نما / رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم گفت: در ۲۴ ساعت گذشته ۷۷ نفر با تشخیص احتمالی و مشکوک به کرونا در اورژانس مراکز درمانی قم پذیرش شده اند که از این بین ۴۲ مورد بستری جدید در بخش ها و تحت نظر اورژانس بیمارستان صورت گرفته است.

محمدرضا قدیر در گفت وگو با خبرنگاران اظهار کرد: در ۲۴ ساعت گذشته و منتهی به چهارم مرداد ماه ۷۷ نفر با تشخیص احتمالی و مشکوک به کرونا در اورژانس مراکز درمانی قم پذیرش شده اند.

وی با بیان اینکه از این بین ۴۲ مورد بستری جدید در بخش ها و تحت نظر اورژانس بیمارستان صورت گرفته است گفت: ۱۷ نفر از کل بیمارانی که طی روزهای گذشته بستری بودند نیز ترخیص شده اند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم تصریح کرد: در حال حاضر حدود ۲۸۵ نفر بستری مشکوک به کرونا در بیمارستان ها بوده که حال ۵۹ نفر آنها وخیم است.