عدم پرداخت به موقع عوارض خودرو ماهیانه ۲ درصد جریمه به‌ همراه دارد

مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری قـم گفت: مالکین خودروهایی کـه نسبت به پرداخت عوارض سالیانـۀ خودروی خود اقدام نـمی‌نمایند، مطابق بند «و» ماده ۴۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده مشمول ۲ درصد جریمـه به‌ازاء هرماه تأخیر خواهند شد که این جریمه قابل بخشودگی نـیست. به گزارش قم نما به نقل از شهر نیوز، علی‌اصغرجدی […]

مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری قـم گفت: مالکین خودروهایی کـه نسبت به پرداخت عوارض سالیانـۀ خودروی خود اقدام نـمی‌نمایند، مطابق بند «و» ماده ۴۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده مشمول ۲ درصد جریمـه به‌ازاء هرماه تأخیر خواهند شد که این جریمه قابل بخشودگی نـیست.

به گزارش قم نما به نقل از شهر نیوز، علی‌اصغرجدی با اشاره به بند «ب» ماده ۴۷  قانون مالیات بر ارزش افزوده اظهار کرد: براساس قانون مذکور، مالکان خودروهای سواری و وانت‌ دوکابین اعم‌ از تولید داخلی یا وارداتی مکلفند عوارض سالیانه خودروهای متعلق به خود را به نرخ  ۱٫۵ در هزار قیمت فروش کارخانه (داخلی) و یا مجموع ارزش گمرکی (وارداتی) براساس قیمت‌های مندرج در جداولی که سازمان مالیاتی کشور اعلام می‌دارد به حساب شهرداری محل فعالیت واریز نمایند.
وی با تأکید بر اینکه چنانچه این عوارض در موعد مقرر خود پرداخت نـشود، مشمول  ۲ درصد جریمـه به‌ ازای هرماه تأخیر خواهد شد
مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری قم افزود: شهروندان می‌توانند با پرداخت سالیانـۀ عوارض خودروی خود از مزایای عدم شمول  ۲ درصد  جریمـۀ ماهانـه برخوردار شوند.
وی به اشاره به ورود افراد سودجو در این‌ زمینـه گفت: برخی افراد با طرح این ادعا که جرایم آنها قابل بخشودگی می‌باشد و یا می‌توانند عوارض خود را در شهرهای دیگر با مبلغ پایین‌تر پرداخت نمایند، هشدار داد کسانی‌که به این افراد مراجعه می‌کنند، مطمئن باشند دچار ضرر و زیان خواهند شد، زیرا درصورت برگشت به شهر محل دریافت عوارض باید بـطور مجدّد این عوارض را پرداخت کنند.
مدیرکل تشخیص و وصول درآمد یادآورشد، مالکان برای پرداخت عوارض می‌توانند به شهرداری مرکزی قـم و یا دفاتر پیشخوان خدمات دولت مراجعه و یا ازطریق سامانـۀ خدمات الکترونیکی شهرداری قـم بـصورت اینترنتی پرداخت نمایند.
علی‌اصغرجدی با اشاره به اینکه شهروندان باید در نظر داشته باشند با پرداخت این عوارض در سازندگی شهر مشارکت می‌کنند و سبب می‌شوند عمران و آبادی شهر، سرعت بیشتری به‌خود بـگیرد.
وی درخصوص موارد مصرف عوارض خودرو گفت: درآمد حاصل‌از این عوارض، صرف بهبود عبور و مرور، حمل‌ و نقل و بهبود محیط شهری می‌گردد.