حال ۵۷ بیمار مشکوک به کرونا در قم وخیم است

قم نما / رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم گفت: در حال حاضر حدود ۲۳۶ نفر بستری مشکوک به کرونا در بیمارستان ها بوده که حال ۵۷ نفر آنها وخیم است.

محمدرضا قدیر ظهر امروز در گفت وگو با خبرنگاران، بیان کرد: در ۲۴ ساعت گذشته و منتهی به دوم مرداد ماه ۵۱ نفر پذیرش اورژانس مراکز درمانی قم با تشخیص احتمالی و مشکوک به کرونا صورت گرفته است.

وی اظهار کرد: ۲۵ مورد بستری جدید در بخش ها و تحت نظر اورژانس بیمارستان از بین افراد مراجعه کرده به مراکز درمانی انجام شده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم اضافه کرد: ۳۹ نفر از کل بیمارانی که طی روزهای گذشته بستری بودند نیز ترخیص شده اند.

وی گفت: در حال حاضر حدود ۲۳۶ نفر بستری مشکوک به کرونا در بیمارستان ها بوده که حال ۵۷ نفر آنها وخیم است.