نرخ باروری در قم به ۱.۹ درصد رسید

قم نما / رئیس سازمان برنامه و بودجه قم با اشاره به شیب نزولی میزان باروری در این استان طی سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸ گفت: نرخ‌ باروری قم در سال ۱۳۹۸ به ۱.۹ درصد رسیده که در مقایسه با سال های ۹۷ و ۹۶ کاهش پیدا کرده‌است.

به نقل از روابط عمومی سازمان برنامه و بودجه قم ،محمود نوربخش در تعریف نرخ باروری اظهار داشت: شاخص جمعیتی نرخ باروری کل عبارت است از میانگین تعداد فرزندانی که یک زن در طول دوران بارداری خود معمولا از ۱۵ تا ۴۹ سال به دنیا می‌آورد.

وی افزود: در سطح جهانی حد جایگزینی ۲.۱ درصد است، به ‌عبارتی در این نرخ، رشد سالانه جمعیت در حد صفر باقی می‌ماند.

نوربخش ادامه داد: اگر نرخ باروری کل، کمتر از ۲.۱ باشد، زیر حد جایگزینی بوده و در نتیجه رشد منفی سالانه جمعیت، را در دراز مدت در پی­ دارد و زنگ هشداری برای کاهش جمعیت می‌باشد.

وی خاطرنشان کرد: نتایج محاسبه این شاخص توسط مرکز آمار ایران، در سطح کل کشور و قم برای سال­ های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸ نشان دهنده آن است که در این استان در سال­ های ۱۳۹۶، ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸، شاخص نرخ باروری کل برای کل جمعیت مجموع جمعیت ایرانی و غیر ایرانی مقیم استان به ترتیب برابر با ۲.۳، ۲.۲ و ۱.۹ برآورد شده است.

وی تصریح کرد: همچنین این شاخص برای جمعیت ایرانی در سال­ های ۱۳۹۶، ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ نیز به ترتیب برابر ۲.۳، ۲.۱ و ۱.۸ فرزند برآورد شده است.

نوربخش گفت: درکل کشور طی سه سال یاد شده شاخص نرخ باروری کل برای کل جمعیت مجموع جمعیت ایرانی و غیر ایرانی به ترتیب برابر با ۲.۱، ۲.۰ و ۱.۸ محاسبه شد، همچنین این شاخص برای جمعیت ایرانی نیز به ترتیب برابر ۲.۱، ۲.۰ و ۱.۷ فرزند برآورد شده است.

وی اضافه کرد: در سه سال اخیر نرخ باروری کل در همه استان‌های کشور کاهشی بوده است و الگوی سنی باروری نشان دهنده کاهش میزان باروری در همه سنین از جمله گروه‌های سنی‌ ۲۰ تا ۲۴ و ۲۵ تا ۲۹ و ۳۰ تا ۳۴ سال است، این تغییر بیانگر کاهش باروری به ویژه در میان گروه سنی جوان است، که به نوبه خود سهم بسزایی در کاهش میزان باروری کشور داشته است.

نوربخش در پایان بیان کرد: در مجموع سطح باروری در کشور و قم در سال‌های اخیر روند کاهشی داشته است و این کاهش در سال ۱۳۹۸ قابل توجه است.

جمعیت استان قم در سرشماری سال ۹۵، یک میلیون و ۲۹۲ هزار و ۲۸۳ تن اعلام شده‌است که تعداد ۹۵.۲ درصد در مناطق شهری و ۴.۸ درصد در مناطق روستایی ساکن هستند و همچنین حدود ۴۹ درصد از جمعیت این استان را زنان و ۵۱ درصد را مردان تشکیل می‌دهند.