نیاز به احداث سالیانه ۳۰ مدرسه در قم

قم نما / مدیرکل نوسازی مدارس استان قم گفت: سالیانه ۱۰ هزار دانش آموز به تعداد دانش آموزان استان اضافه می‌شوند و برای پاسخ گویی به این افزایش جمعیت دانش آموزی سالیانه به ۳۶۰ کلاس جدید یا به عبارتی ۳۰ مدرسه ۱۲ کلاسه جدید در استان قم نیاز داریم.

محسن پورگلیان امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در قم با اشاره به وضعیت کسری فضای آموزشی در استان قم اظهار کرد: استاندارد فضای آموزشی به ازای هر دانش آموز ۸ متر مربع است، در حالی که اکنون میانگین فضای آموزشی در استان قم به ازای هر دانش آموز ۴٫۳ متر مربع است و براین اساس ۸۰۰ هزار متر مربع فضای آموزشی جدید یا به عبارتی ۴ هزار کلاس درس جدید در استان برای رسیدن به میانگین استاندارد فضای آموزشی نیاز داریم.

وی ادامه داد: میانگین فضای آموزشی در کشور حدود ۵٫۳ متر مربع به ازای هر دانش آموز است و فضای آموزشی موجود در استان قم به ازای هر دانش آموز ۰٫۹ مترمربع کمتر از میانگین کشوری است و باید برای رسیدن به سرانه فضای آموزشی میانگین در کشور ۲۰۰ هزار متر مربع فضای آموزشی جدید یا به عبارت دیگر ۱۰۰ مدرسه ۱۲ کلاسه جدید در استان احداث شود.

مدیرکل نوسازی مدارس استان قم افزود: سالیانه ۱۰ هزار دانش آموز به تعداد دانش آموزان استان اضافه می‌شوند و برای پاسخگویی به این افزایش جمعیت دانش آموزی سالیانه به ۳۶۰ کلاس جدید یا به عبارتی ۳۰ مدرسه ۱۲ کلاسه جدید در استان قم نیاز داریم، کسری فضای آموزشی در استان بیشتر در شهر قم است و در روستاهای قم کسری مدرسه نداریم.

پورگلیان با اشاره به وضعیت کسری فضای آموزشی در نقاط مختلف شهر قم اظهار کرد: در مناطقی که توسعه شهر قم در آن مناطق انجام شده است، وضعیت خوبی به لحاظ سرانه فضای آموزشی نداریم، از جمله این مناطق می‌توان به بلوار غدیر، انسجام و شهرک فاطمیه اشاره کرد، در این مناطق زمین کافی برای احداث مدارس پیش بینی نشده است.

وی خاطرنشان کرد: استان قم به لحاظ کیفیت مدارس روستایی جزو استان‌های نخست کشور است، با وجود انجام تعمیرات و نوسازی و بازسازی در بسیاری از مدارس روستایی استان، اما هنوز مدارسی در روستاهای قم وجود داریم که نیازمند تعمیرات هستند، ولی دیگر احداث مدارس جدید در روستاهای استان در اولویت نیست.