تعداد بستری شدگان کرونا در قم به ۲۵۲ نفر رسید/وخامت حال ۵۱ بیمار

قم نما / رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم گفت: در حال حاضر ۲۵۲ نفر بستری مشکوک به کرونا در بیمارستان‌ها بوده که حال ۵۱ نفر آنها وخیم است.

به نقل از علوم پزشکی قم، محمدرضا قدیر گفت: طی ۲۴ ساعت گذشته ۵۵ نفر در اورژانس مراکز درمانی قم با تشخیص احتمالی و مشکوک به کرونا پذیرش شدند.

وی با اشاره به انجام ۴۰ مورد بستری جدید در بخش‌ها و تحت نظر اورژانس بیمارستان‌های قم افزود: ۳۸ نفر از کل بیمارانی که طی روزهای گذشته بستری بودند، طی این مدت ترخیص شدند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان قم بیان کرد: در حال حاضر ۲۵۲ نفر بستری مشکوک به کرونا در بیمارستان‌ها بوده که حال ۵۱ نفر آنها وخیم است.