بررسی آرای پزشکیان و جلیلی در قم

دبیر ستاد انتخابات استان قم گفت: در مرحله دوم انتخابات چهاردهمین دوره ریاست جمهوری، ۵۴۹ هزار و ۳۱۸ نفر از مردم این استان در انتخابات شرکت کردند که معادل ۶۴.۳۸ درصد است.

به گزارش پایگاه خبری قم نما، حسن محبوبی روز شنبه در گفت‌وگویی با اشاره به وضعیت تفکیک آرای نامزدهای ریاست‌جمهوری در قم، افزود: از بین ۵۴۹ هزار و ۳۱۸ نفر، ۳۶۹ هزار و ۸۶۲ نفر به سعید جلیلی و ۱۶۴ هزار و ۹۰۵ نفر نیز به مسعود پزشکیان رأی دادند.

دبیر ستاد انتخابات استان قم عنوان کرد: همچنین ۱۴ هزار و ۵۵۱ آرای مأخوذه در شعب استان قم جزء آرای باطله بود.

محبوبی گفت: در شهرستان قم ۳۴۰ هزار و ۶۰۴ نفر به جلیلی و ۱۵۱ هزار و ۳۵۴ نفر به پزشکیان رای داند.

وی با اشاره به آمار سایر شهرستان های استان قم در انتخابات، گفت: در شهر کهک هشت هزار و ۱۳۰ نفر به سعید جلیلی و ۲ هزار و ۷۹۱ نفر به مسعود پزشکیان رای دادند و در بخش فردو این شهرستان نیز ۴ هزار و ۲۴۴ نفر به سعید جلیلی و یک هزار و ۶۰۱ نفر به مسعود پزشکیان رای دادند.

محبوبی با اشاره به آرای شهرستان جعفریه، ادامه داد: در این شهر ۶ هزار و ۳۰۷ نفر به سعید جلیلی و ۲ هزار و ۷۰۵ نفر به پزشکیان و در شهر قاهان ۲ هزار و ۲۴ نفر به جلیلی و یک هزار و ۳۳۵ نفر به پزشکیان رای دادند.

دبیر ستاد انتخابات استان قم گفت: در بخش سلفچگان، پنج هزار و ۹۹ نفر به جلیلی و ۲ هزار و ۶۱۸ نفر برای پزشکیان رای خود را به صندوق انداختند و در بخش خلجستان نیز ۳ هزار و ۴۵۴ نفر به جلیلی و ۲ هزار و ۵۰۱ نفر به پزشکیان رای دادند.

وی بیان کرد: در مرحله دوم انتخابات چهاردهمین دوره ریاست جمهوری ۸۶۰ هزار قمی واجد شرایط رای دادن بودند.
ایرنا قم/